MSB BİRİNCİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ GÜNÜ

SAVUNMA SANAYİ ARGE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ PANELİ

12 NİSAN 2016 BİLKENT OTEL, ANKARA
08:30-18:00

İsmet YILMAZ
Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı

Savunma Sanayinin Değerli Temsilcileri,

Bir ülkenin savunma gücü, ulusal savunma sanayinin gücüne bağlıdır. Gelişmiş ülkeler teknolojik üstünlük sağlayarak gelişebilmek ve özellikle savunma alanında fark yaratabilmek için ARGE projelerine önem vermekte ve bu çalışmaları desteklemektedirler. Ülkemizde de savunma alanında başarılı ARGE projeleri gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye de hızla devam edilmektedir. Bu projelerde katkısı olan tüm tarafların bir araya getirilerek, savunma ARGE sürecini yönetme politikalarının paylaşılması, değerlendirilmesi ve sürecin iyileştirilmesi ile müteakip dönemde yapılacak çalışmalar için yol haritası oluşturulması amacıyla bir panel düzenlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

"Savunma Sanayi ARGE ve Teknoloji Yönetimi" paneli; ARGE ve teknolojiye dayalı çalışmaların, ihtiyaç belirleme aşamasından tasarım, prototip üretim ve seri imalata kadar geçen sürecinin teknoloji yönetimi açısından değerlendirilmesi için iyi bir fırsat olacaktır. Bu panelde ayrıca, kamu, üniversite, sanayi iş birliği ile ARGE çalışmalarında etiklik hassasiyeti konularının üzerinde durulması gerektiğini düşünmekteyim. Geleceğin teknolojilerinin, savunma sanayine yön veren akademisyenler ve savunma sanayi firmalarındaki uzmanlar tarafından aktarılması da, hayata geçirmeyi planladığımız çalışmalar açısından önem arz etmektedir.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan "Millî Savunma Bakanlığı Birinci Savunma Teknolojileri Günü" faaliyeti altında "Savunma Sanayi ARGE ve Teknoloji Yönetimi" panelinin verimli geçmesini ve gelecek yıllarda da devam edecek bir bilgi alışverişi platformu haline gelmesini temenni ediyorum.